SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri anda şatış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.
Satış Sözleşmesi; 
FASARDİ TEKSTİL SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. ile Müşteri arasındaki Sanal Ortamda  Satış Sözleşmesidir.

 

MADDE 1 TARAFLAR


1.1-SATICI

Ünvanı

: FASARDİ TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi

Mithat Paşa Cadde Dolunay Sokak No:15 kat 2 Yenibosna-Bahçelievler / İSTANBUL

Telefon

: 0212 654 82 82

 

 

Eposta adresi

: info@fasardi.com.tr


1.2-ALICI

Adı/Soyadı/Ünvanı

:

Adresi

:

Telefon

:

Eposta adresi

:

MADDE 2 KONU

İşbu Sözleşme, Alıcı’nın, SATICI ‘ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

MADDE 3 SATIŞA KONU ÜRÜNÜN ÖZELLİKLERİ

3.1-ÜRÜNLER

Mal ya da hizmetlerin temel özellikleri fasardi.com.tr adresinde yer almaktadır. 

Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme Konusu mal ya da hizmetin tüm vergileri satış fiyatına dahildir.


3.2-TESLİMAT ŞEKLİ VE PLANI

Teslimat Adresi

:

Teslim Edilecek Kişi

:

Fatura Bilgileri

:

Ürün sevkiyatlarına ürün Fasardi Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. tarafından tedarik edildikten sonraki en geç 2 işgünü içinde başlanacaktır. Siparişlerde ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücreti ALICI tarafından ödenecektir. 

3.3 GECİKME FAİZİ

Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.

MADDE 4 GENEL HÜKÜMLER

4.1) ALICI, fasardi.com.tr internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

4.2) Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer alan ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

4.3) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI'ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4) SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

4.5) SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

4.6) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 iş günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade eder.

4.7) Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.8) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde SATICI'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.9) SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.

MADDE 5 CAYMA HAKKI

ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) iş günü içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ya aittir. Cayma hakkının kullanılması için 14 iş günlük süre içinde SATICI'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 5-e madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır. 
b) Cayma hakkını kullanırken belirtilen dilekçe, 
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
e) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Kişiye özel ölçü ve ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Hijyen gerektiren küpe vb ürünler SATICI tarafından iade alınamaz. Cayma hakkı kullanılmak istenen ürünler kullanılmamış olmalıdır. Bir defaya mahsus paketi açılan teknolojik ürünler SATICI tarafından iade alınamamaktadır.
f) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen Alışveriş çeki kullanabilme tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan Alışveriş çeki tutarı iptal edilir.

g) İade işlemlerinde iade kargo bedeli SATICI tarafından ödenir ve sipariş tutarından tahsil edilerek sipariş edilen ürünün ücret iadesi yapilir.

h) Değişim işlemlerinde kargo bedeli ALICI tarafından ödenir.

 

 

MADDE 6  YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

ç) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmıştır.

Kampanyalı Fırsat Ürünleri

Yeni kampanyalar çok yakında!

Kadın giyim

Size özel trendler, stiller ve moda

Moda bizim için harika ve eğlenceli! Kendi tarzınızı belirleyin ve yılın herhangi bir zamanında her zaman trend olun! Online alışveriş yaparken değerli zamanınızın kaybolmasına izin vermeden, hızlı, güvenli ve en kolay şekilde kadın giyim ürünlerine ulaşın. Kreasyonları inceleyin, ilham alın, yeni trendleri, yeni tarzları ve yeni bir modayı kendiniz için siz belirleyin. En moda kadın giyim kıyafetleri mi arıyorsunuz? Doğru yerdesiniz!

Yeni trend kıyafetlerle ilkbahar ve yaz coşkusunu yaşayın!

Sonbahar ile gelen kasvetten kurtulmanın vakti! Havalar ısınırken, ilkbahar kokusu, yaz habercileri ve muhteşem güneş ile birlikte rengarenk bir şölene hazır mısınız? Artık soğuk havaların verdiği uyuşukluğu üzerimizden atmanın zamanı gelmişken, Fasardi modası ile cıvıl cıvıl renkler eşliğinde ilkbahar ve yaz modası eşliğinde eğlenceye siz de katılın! Tarzınıza uygun seçilmiş kıyafetler, canlı ve sıcak renkler, bu ürünlerle bütünleşen ilginç aksesuarlar ile zenginleştirilmiş bir kreasyon, dikkat çekici bir trend oluşturun. Kot elbiseler her zamanki güzelliğini size de yansıtırken, zarif broşlarla bu yılın modası aksesuar eksiğinizi giderebilirsiniz. Çalışanlar için de moda Fasardi'de! Klasik giyime düşkünlüğü olan kadınlar için onlarca seçenek arasından, en güzelini seçmek çok zor olacak. Fakat başarabilirsiniz! Kalem etek ve uzun etekler 2018 yılında yine çok moda. Rengarenk mini etekler ise her kadının dolabında bulunması gereliliğini koruyor. Ekose ve deri etekler de son derece trend kadın giyim ürünlerinden. İlla bir aksesuar ile kombin yapmak isterseniz, deri etek modellerinden birisini, harika bir çanta ve bahar yağmurlarından korunmanızı da sağlayacak güzel bir şemsiye ile tamamlamak çok şık olabilir! Yoksa günlük kadın giyim modasıyla mı ilgileniyorsunuz? Denim ceketler, süet botlar ve skinny pantolonlar. Günlük elbiseler de elbette her zaman birinci sırada. Uzunkısa ya da tunik elbise modelleri, yine gündelik hayatınızda en çok yer kaplayan kadın giyim ürünlerinden olacak. 

İyi bir seçimle yaz aylarını daha renkli, daha şık geçirebilirsiniz!

Yaz modası nedir? Her şeyden önce, sıcak havalar için özel olarak kısa kollu, havadar kumaşlı ve daha canlı tasarımları barındıran kadın giyim ürünlerini içermelidir. Siz 2018 yılı kadın giyim ürünlerinden, kendi gardırobunuz için seçiminizi  yaptınız mı? Tatil ayları gelmişken, insanlar kendilerine daha fazla vakit ayırmayı, daha fazla dışarı çıkmayı tercih ederler. Beğenildiğini duyma ve hissetme ihtiyacınızı kıyafet seçiminizle karşılayabilirsiniz. Yazlık elbiseleryazlık pantolonlar ve gömlekler kadın giyimde son derece moda. Yaza uygun hazırlanmıs, yaz trendlerini barındıran kadın eşofman takımları da yürüyüş yapmak istediğiniz haftasonu kombinlerinizle harika bir sonuç ortaya çıkabilir. Klasik giyim için özel davet elbiseleriklasik pantolonlar ve gömlekler yine trend. Topuklu ayakkabılarınızla kombin yapabileceğiniz gece elbiseleri yaz geceleri için harika bir tercih. İncili, tüllü, transparan ve hafif dekolteli ürünler kadın giyimde yine moda olarak karşımıza çıkıyor. Yazın büyük partilerin zamanı geldiğini unutmayın! Kıyafetlerinizi hazırlayın!

Bahar için ferahlık katan bir gardırop

Bahar tüm modacılar için özel bir zamandır. Daha hafif örtüler, havadar kumaşlar ve bol miktarda renkler, güneşli günlerin gelişini müjdeliyor. Kadınlar için bahar modası açık renkler ve rahat kesimlere dayanmalıdır. Kadınlar, kot pantolonlarını, kot etek ve kot elbiselerini yenilemeyi düşünebilirler. Spor ayakkabılarla kombinlenmiş kot kıyafetler bu bahar aylarında en moda tercih olabilir. Kadın giyim için şık ekose gömlekler ve ekose elbiseler bahar trendlerinin önde gelenlerinden olacak. Gri, lacivert ve yeşil renk gözleri sizin üzerinize çekecek tasarımlarla buluştuğunda, mükemmel görüntüler ortaya çıkaracak. Pamuklu tshirtlerpenye elbise modelleristreç pantolonlar günlük kadın giyim için son derece aktif olarak tercih edilenler arasındaki yerini koruyor. 

En moda yaz kombinleri

Kadın giyim yaz modası sürekli yenilenmektedir. Yılın en sıcak döneminde ışıl ışıl parlayın! Kendi tarz ve stilinizi oluşturmanız için çok güzel kıyafetlerle, hızlı fırsatlar ortaya çıkarır. Pamuklu penye ve keten kumaşları tercih etmelisiniz. Yaz ayları kombinleri bu iki kumaş türü ile son derece rahat ve ferah geçecek. Salaş elbiseler ve bluzlarketen gömlekler, sandaletlerinizle birlikte süper bir uyum yakalamanızı sağlayacak. Pastel renk gömlekleri bu yıl kaçırmamalısınız! Zira en belirgin yaz modası canlı renkleriyle hazırlanan gömlek pantolon ve etek kombinleriyle ortaya çıkıyor. Yaz aylarında rahatlığına düşkün kadınlar için, uzun elbiseler, uzun etekler ve kadın tulum modellerini tercih edebilirler. Klasik ve iş yerinde şık olmak isteyen kadınlar ise ceket ile tamamlanmış şık bir gömleği, harika şeritli bir kumaş pantolonla kombinleyebilirler. Sizi yoğun bir yaz trafiği mi bekliyor? Endişelenmeyin. Pamuklu kumaşlardan oluşmuş tasarımlar Fasardi'de sizleri bekliyor. Son derece rahat ve konforlu bir kullanım olanağı sunuyor.

Online alışveriş kadınlar için harika bir fırsat! Anlık kampanyalar, hızlı dolaşım, hızlı kargokapıda ödeme, iade ve değişim. Normal alışveriş için kaybettiğiniz zamanı online alışveriş ile kendiniz için harcayabilirsiniz. Üstelik hem hızlı hem de çok güvenliEn iyi online alışveriş sitesi deneyimini Fasardi ile yaşamaya hazır olun! 
Fasardi, sizi gerçekten özel hissettirecek kişisel stilistiniz!